Weg met Stress op Kantoor

Terug naar de homepageGarantievoorwaarden
Het digitale product zal na ontvangst van de betaling binnen redelijke termijn beschikbaar gesteld worden via e-mail of als download.  Het fysieke product zal binnen 8 dagen verzonden worden naar het adres dat is opgegeven door de koper. De vermelde verzendkosten gelden uitsluitend voor adressen in Nederland en BelgiŽ. Voor verzending naar andere adressen dient contact opgenomen te worden met de verkoper.

Op het boek “Weg met Stress op Kantoor” wordt een 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie geboden. Dit houdt in dat wanneer jij als lezer de beschreven methode toepast en binnen de 30 dagen niet tevreden zou zijn met het behaalde resultaat, je gewoon je geld kan terugvragen.

De auteur neemt op deze manier alle risico's op zich. Het enige wat van de lezers gevraagd wordt is om actief met de methoden en opdrachten uit het boek aan de slag te gaan. Er wordt geen garantie gegeven dat resultaten exact behaald worden zoals ze hier beschreven zijn.

Wijzigingen in de verkoopprijs kunnen op ieder moment plaatsvinden op initiatief van de uitgever. Voor de overeenkomst tussen de uitgever en de koper is de afgesproken prijs op het moment van de aankoop leidend.

Aansprakelijkheid
De producten op deze site zijn bedoeld om volwassenen verder te helpen in hun persoonlijke en professionele groei. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of misbruik van de informatie die in dit boek of op de website wordt verstrekt.

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Alexander Keehnen is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en de aangeboden e-boeken en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en diensten.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Ter verduidelijking: dit e-book mag onder geen beding digitaal verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Privacy en Anti-Spam Beleid
Alexander Keehnen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en gegevens worden alleen gebruikt om acties uit te voeren voor diensten waar expliciet om is gevraagd. Persoonlijke gegevens worden zonder toestemming nooit ter beschikking gesteld aan derden. De technologieŽn die gebruikt worden op deze site (zoals Cookies en IP-registratie) zijn uitsluitend bedoeld om informatie beter beschikbaar te maken. Mocht je naar aanleiding van deze verklaring vragen hebben, gelieve dan contact op te nemen.
Contactgegevens Alexander Keehnen
Bedrijfsnaam: Sportsand
Adres: Elzenhove 11, 2295RL Kwintsheul
Email: info@alexanderkeehnen.com
KvK: 52435458
BTW-nummer: NL179456118B01Terug naar de homepage